top of page

Rezydencja

Organizacja CAVA

2016©

Projekt dotyczył kreatywności, ducha inicjatywy i przedsiębiorczości oraz kompetencji techniczno-zawodowych w sektorze rolno-spożywczym.

Prezes Fundacji „Food Think Tank” działał w projekcie jako protagonista badań, analiz, rozwoju, wdrażania i testowania projektu w swoich krajach. Projekt został stworzony przez grupę organizacji (CEFAL, SCF, AZRRI: Agencja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich regionu Istrii, Region Istrii) w kontynuacji doświadczeń współpracy między Włochami i Chorwacją rozpoczętej w 2006 roku.

Creativity and

spirit of initiative

NEXT

Wystawa

Migrant Food Language

bottom of page