top of page

Wystawa

Migrant Food Language

2017©

Projekt polegający na stworzeniu uniwersalnego języka symboli zrozumiałych dla każdego, w każdym miejscu na świecie. Języka, będącego ogólnym narzędziem komunikacji, bazującym na ludzkich zmysłach i empatii, który pozwala porzucić wszelkie bariery.

Wystawa dokumentująca projekt „Migrant Food Language”, traktujący o jedzeniu jako wspólnym języku ludzi. Niezależnie od kraju czy kultury, nasza kuchnia wiele mówi o nas, jako o ludziach.

Creating universal

language of symbols

NEXT

Performens

Grzybobranie

bottom of page