top of page

Instalacja

Digesting history

2016©

Wraz z pasjonatami cukiernictwa z całej Polski, przygotowaliśmy 16 różnych budowli stworzonych z czterech rodzajów ciasta – jogurtowego, sękacza, dragantu oraz pianek marshmallow. Ostatniego dnia wystawy „miasto z ciasta” zostało wspólnie skonsumowane przez wielbicieli architektury i społeczność miasta.

Dnia 17 kwietnia 2016 roku miał miejsce finał instalacji „Digesting History”, którą przygotowaliśmy wraz z berlińskim Goethe-Institut, Dessau Institute of Architecture i Centrum Sztuki Wro. Instalacja rozpoczeła cykl wydarzeń kulturowych w Goethe-Institut Pop Up Pavillon, znajdującym się przy wrocławskim placu Nowy Targ.

 

Instalacja „Digesting History” skomponowana została z kilkudziesięciu wyrobów cukierniczych o kształtach istniejących lub zniszczonych podczas wojny budynków, autorstwa architekta Hansa Poelziga, projektanta znanego wszystkim wrocławianom Pawilonu Czterech Kopuł, gdzie mieściła się wytwórnia filmów fabularnych, a obecnie swój oddział ma Muzeum Narodowe.

Architecture in

the form of cake

Showreel

Digesting History

Digesting History

Showreel

Wytwórnia Filmów FTT

producent

NEXT

Food art

Ziemia i woda

bottom of page