top of page

Projekt

Migrant Food Language

2018©

Projekt polegający na stworzeniu uniwersalnego języka symboli zrozumiałych dla każdego, w każdym miejscu na świecie. Podczas otwartych dla publiczności kolacji sprawdzaliśmy jak potrawy, forma podania oraz ich otoczenie wpływają na zmysły i sposób recepcji posiłku.

Z obszaru naszych poszukiwań wyeliminowaliśmy wzrok oraz mowę, zatracając tym samym poczucie czasu i barier społecznych. Dla członków grupy odpowiedzialnej za projekt i realizację naczyń (artystów i projektantów ceramiki oraz szkła) największym wyzwaniem było odrzucenie paradygmatu wizualności, na którym bazują na co dzień. Efekty pracy zostały zaprezentowane podczas kulinarnego performansu w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu w listopadzie 2018 roku. W całkowicie zaciemnionej przestrzeni odbyła się kolacja polegająca na ekstremalnym doświadczaniu zmysłów, tekstury naczyń, struktury jedzenia, analizy dźwięków i zapachów.

Rejection of the

universality paradigm

NEXT

Food art

Cztery żywioły

bottom of page