top of page

Konferencja

Ted

TED x Gdynia
2015

Podczas Konferencji TEDxGDYNIA z 2015 roku Fundację „Food Think Tank” reprezentował jej członek Michał Lewandowski, opowiadając o tym, jak fachowcy różnych dyscyplin mogą kooperować ze sobą w procesie edukacji i rozwoju innowacyjnej gastronomii.

Konferencja

Ted

Food Think Tank

reprezentacja

Michał Lewandowski

prelegent

Ted x Gdynia

Konferencja

Podczas Konferencji TEDxGDYNIA z 2015 roku Fundację „Food Think Tank” reprezentował jej członek Michał Lewandowski, opowiadając o tym, jak fachowcy różnych dyscyplin mogą kooperować ze sobą w procesie edukacji i rozwoju innowacyjnej gastronomii.

prelegent Michał Lewandowski

2015

Ted 

Konferencja

bottom of page