top of page

Social action

Empty Bowls

od 2018©

Empty Bowl at the Festival of High Temperatures is an annual event where soup is cooked to fill empty bowls made by volunteers, often students of ceramics at the Wrocław Academy of Fine Arts. The proceeds from the event are dedicated to fighting hunger.

Z obszaru naszych poszukiwań wyeliminowaliśmy wzrok oraz mowę, zatracając tym samym poczucie czasu i barier społecznych. Dla członków grupy odpowiedzialnej za projekt i realizację naczyń (artystów i projektantów ceramiki oraz szkła) największym wyzwaniem było odrzucenie paradygmatu wizualności, na którym bazują na co dzień. Efekty pracy zostały zaprezentowane podczas kulinarnego performansu w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu w listopadzie 2018 roku. W całkowicie zaciemnionej przestrzeni odbyła się kolacja polegająca na ekstremalnym doświadczaniu zmysłów, tekstury naczyń, struktury jedzenia, analizy dźwięków i zapachów.

Let's fill up

empty bowls

NEXT

Residence

San Sebastian

bottom of page