top of page

Akcja społeczna

Streetbus

od 2022©

Akcja organizowana jest każdej zimy od 2020 roku. Streetbus wyjeżdża na trasę wieczorem o godz. 20.00 i robi po Wrocławiu pętlę. Na ostatnim przystanku zatrzymuje się w pobliżu ogrzewalni dla osób bezdomnych. Na jego pokładzie wydawanych jest w sezonie zimowym łącznie kilkadziesiąt tysięcy posiłków. W sezonie zimowym 2022/23 fundacja „Food Think Tank” przejęła gotowanie kilkuset posiłków w każdy weekend i święta.

Z obszaru naszych poszukiwań wyeliminowaliśmy wzrok oraz mowę, zatracając tym samym poczucie czasu i barier społecznych. Dla członków grupy odpowiedzialnej za projekt i realizację naczyń (artystów i projektantów ceramiki oraz szkła) największym wyzwaniem było odrzucenie paradygmatu wizualności, na którym bazują na co dzień. Efekty pracy zostały zaprezentowane podczas kulinarnego performansu w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu w listopadzie 2018 roku. W całkowicie zaciemnionej przestrzeni odbyła się kolacja polegająca na ekstremalnym doświadczaniu zmysłów, tekstury naczyń, struktury jedzenia, analizy dźwięków i zapachów.

Giving to

those in need

NEXT

Wystawa

Ziemia i woda

bottom of page