top of page

Akcje społeczne

Pikniki

2017-2019©

Udział w piknikach społecznych promujących zdrową żywność: „Zielono mi”, „Ogryzek-pyzek”, „I co? Jajo!”, „Graj w pomidor”

Z obszaru naszych poszukiwań wyeliminowaliśmy wzrok oraz mowę, zatracając tym samym poczucie czasu i barier społecznych. Dla członków grupy odpowiedzialnej za projekt i realizację naczyń (artystów i projektantów ceramiki oraz szkła) największym wyzwaniem było odrzucenie paradygmatu wizualności, na którym bazują na co dzień. Efekty pracy zostały zaprezentowane podczas kulinarnego performansu w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu w listopadzie 2018 roku. W całkowicie zaciemnionej przestrzeni odbyła się kolacja polegająca na ekstremalnym doświadczaniu zmysłów, tekstury naczyń, struktury jedzenia, analizy dźwięków i zapachów.

Promoting

healthy food

NEXT

Performens

Odcinek mizofoniczny

bottom of page