top of page

Akcja społeczna

Empty Bowls

od 2018©

Empty Bowl na Festiwalu Wysokich Temperatur – to co roczne wydarzenie, gdzie gotujemy zupę aby napełnić puste miski wykonane przez wolontariuszy, którymi najczęściej są studenci ceramiki wrocławskiej ASP. Dochód z akcji jest przeznaczony na walkę z głodem.

Z obszaru naszych poszukiwań wyeliminowaliśmy wzrok oraz mowę, zatracając tym samym poczucie czasu i barier społecznych. Dla członków grupy odpowiedzialnej za projekt i realizację naczyń (artystów i projektantów ceramiki oraz szkła) największym wyzwaniem było odrzucenie paradygmatu wizualności, na którym bazują na co dzień. Efekty pracy zostały zaprezentowane podczas kulinarnego performansu w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu w listopadzie 2018 roku. W całkowicie zaciemnionej przestrzeni odbyła się kolacja polegająca na ekstremalnym doświadczaniu zmysłów, tekstury naczyń, struktury jedzenia, analizy dźwięków i zapachów.

Let's fill up

empty bowls

NEXT

Rezydencja

San Sebastian

bottom of page